Kwalifikacje

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat pracowałam w Prywatnym Ośrodku Neuropsychologii i Psychoterapii, na oddziałach psychiatrycznych, w Klinice Neurologii oraz w poradniach zdrowia psychicznego.

Od 2002 roku systematycznie biorę udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii.
W 2010 roku ukończyłam całościowy kurs psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (nr 105/2012), wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Jestem także superwizorką aplikantką Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS), a także nauczycielką-stażystką psychoterapii systemowej (WTTS).
Ukończyłam szkolenia z terapii stanów ego (Ego State Therapy) oraz terapii par skoncentrowanej na emocjach (Emotionally Focused Therapy, dr Sue Johnson).

Jestem członkiem rzeczywistym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem ICEEFT (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy).

W swojej praktyce psychoterapeutycznej opieram się głównie na myśleniu systemowo-konstruktywistycznym. Korzystam też z założeń terapii stanów ego (między innymi w pracy z traumą) oraz terapii skoncentrowanej na emocjach, które wykorzystuję w pracy z parami.
Ze względu na swoje wieloletnie zainteresowanie neuropsychologią oraz intensywnie rozwijającym się nurtem neurobiologii interpersonalnej, bliska jest mi integracja tych dziedzin wiedzy z psychoterapią (zwłaszcza w kontekście przywiązania i więzi, wpływu stresu i traumy na człowieka oraz wykorzystywania neuroplastyczności – potencjału ludzkiego mózgu do rozwoju i regeneracji).
W swoim sposobie pracy uwzględniam połączenia psychiki/umysłu z ciałem (m.in. poprzez techniki relaksacyjne i stabilizacyjne, wizualizację, techniki oddechowe i mindfulness). Uważam, że świadomość, akceptacja i tolerancja własnych doznań cielesnych pomagają budować dobry kontakt z samym sobą i znacznie ułatwiają powrót do równowagi.

Współpracuję z lekarzem psychiatrą i neurologiem.

I offer psychotherapy in English for individuals and couples as well.

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Eliza Lis 2017
logo