Psychoterapia Par

Pary zgłaszają się na terapię z różnych powodów. Nierozwiązane konflikty, trudne doświadczenia dotyczące przeszłości (związane np. ze zdradą lub przebytymi traumami) i kryzysowe sytuacje mają wpływ na to, co dzieje się między partnerami. Powodują często pojawienie się atmosfery, w której, pomimo naturalnej potrzeby bliskości, para przestaje udzielać sobie dotychczasowego wsparcia. Zamiast tego, pojawiają się powtarzające się kłótnie, wzajemne obwinianie, krytyczne uwagi, poczucie braku emocjonalnej więzi. Czasami pary podejmują próby naprawy związku, ale wchodzą w swego rodzaju pułapkę – i zamiast zbliżać się do siebie, oddalają się coraz bardziej. Partnerzy nie czują się ważni dla siebie, pojawia się poczucie beznadziejności i oddalenie, a nawet brak wiary w to, że ten związek ma sens.

Moją rolą jest stworzenie obu partnerom „przestrzeni” do szczerej rozmowy, podczas której z uwagą mogą przyjrzeć się swojemu związkowi, temu jak w nim funkcjonują, wzajemnym uczuciom i pragnieniom. Doświadczyć na nowo utęsknionej bliskości, zrozumienia i szacunku. Tak, aby mogli zacząć wyrażać swoje emocje i najważniejsze potrzeby bez lęku przed odrzuceniem i w taki sposób, który będzie czytelny i spotka się z akceptacją drugiej strony.

Nie opowiadam się po żadnej ze stron. Moim klientem jest relacja. A celem – takie połączenie emocjonalne pomiędzy partnerami, jakiego naprawdę pragną – z miłością, zaufaniem, otwartością i intymnością

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Eliza Lis 2017
logo