Psychoterapia Rodzinna

Rodziny rządzą się swoimi prawami. Więzi rodzinne są tak silne, że oddziałują na nas niezależnie od wieku, roli życiowej czy momentu rozwoju. Zawsze to, co dzieje się z jednym członkiem rodziny ma ogromny wpływ na pozostałych. Bywa tak, że jedna lub więcej osób z rodziny widzi potrzebę zmiany w panujących relacjach i sposobach komunikowania ze sobą. Psychoterapia pozwala spojrzeć na to, co dzieje się w rodzinie z perspektyw różnych jej członków, zrozumieć to, co dla każdego z rodziny jest ważne i zmienić sposób, w jaki rodzina porozumiewa się ze sobą w sprawie wzajemnych oczekiwań.

Na psychoterapię rodzinną zgłaszają się rodziny:

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Eliza Lis 2017
logo